Сейфове за оръжие MTL (Металотехника)

Сейфове за оръжие MTL

Разнообразие от оръжейни сейфове по индивидуални поръчки за две и повече карабини. Касите биват едностенни или двустенни, запълнени с негорим материал. Обезпечени са с дву-/ тристранно активно заключване с касов двуперест ключ /и сейфова механична цифрова брава/. Разнообразно вътрешно разпределение на лавиците и един или повече вътрешни сейфове. Цвят и възможност за анкериране според желанието на клиентаСейфове за оръжие MTL 2
Сейфове за оръжие MTL 1