MR Mondial (»тали€)

¬граждаеми и мебелни сейфове MR Mondial

ћеталотехника ќќƒ е представител на италианската фирма Metallurgica Rivarolese (MR Mondial) за производство на домашни сейфове с касов ключ, с механичен или с електронен шифър, с магнитна карта и др.

ѕродуктите на MR Mondial се отличават с богата гама от размери. ¬ратите и корпусите на сейфовете са изработени от дебели, закалени SM стоманени плочи. —ейфовете имат изхвърл€щи стоманени панти, позвол€ващи пълно отвар€не на вратите и предпазващи ги от вс€каква интервенци€ с оксиацетиленова горелка. УћебелнитеФ сейфове имат по четири отвора на гърба и на пода за анкериране към стена / под.

«аключване на сейфовете:
Ј — касов двуперест ключ
Ј ћеханичен шифър (и брава). ћеханична цифрова брава с два бронзови диска и възможност за програмиране на 12 000 4-цифрени комбинации
Ј ≈лектронен шифър (панел с 12 бутона). ¬ъзможност за залагане на код от 4 до 10 цифри (ок. 10 милиарда комбинации). «вукова и светлинна сигнализаци€. ¬ъзможност за аварийно външно захранване при изтекла годност на батериите, както и сигнализаци€ и блокировка при неправилно боравене със сейфа. —воевременна индикаци€ в случай на изтощаване на батериите.
Ј «аключване посредством магнитна карта -"хотелски" тип.¬граждаеми и мебелни сейфове MR Mondial 1
¬граждаеми и мебелни сейфове MR Mondial 2
¬граждаеми и мебелни сейфове MR Mondial 3
¬граждаеми и мебелни сейфове MR Mondial 4
¬граждаеми и мебелни сейфове MR Mondial 5
¬граждаеми и мебелни сейфове MR Mondial 6
¬граждаеми и мебелни сейфове MR Mondial 7