Контакти

МЕТАЛОТЕХНИКА ООД

Офис / Магазин: 1574 гр. София, бул. "Шипченски проход" N 63
(в двора на бившия завод "Електроника" до "Sky City Mall")

Тел./Факс : ++ 359 2 953 34 80
Моб. тел.    : ++ 359 888 373 970; ++ 359 897 873 070; ++ 359 898 757 603