Табла за аварийни ключове MR Mondial

Табла за аварийни ключове MR Mondial

ТАБЛА ЗА АВАРИЙНИ КЛЮЧОВЕ MR Mondial

Art. mm Ключове / Keys
4000/1 160 x 120 x 60 3
4000/2 200 x 160 x 70 5
4000/3 300 x 240 x 70 5