Заключване

Заключващите системи, влагани от фирма Металотехника в нейните продукти, отговарят на изискванията за качество и международните стандарти за сигурност.